Mööbli käsitsemine

MÖÖBLI VEDU

 

Mööblit tuleb vedada reeglina pakitult, kinnistes transpordivahendites, soovitavalt selleks ettenähtud transportalustel, kaitstuna sademete, määrdumise ja mehaaniliste vigastuste (löögid, kriimustused, loksumine ja hõõrdumine veoki liikumise ajal vms) eest.
Eriti ettevaatlikult tuleb transportida klaase, peegleid ja/või rulooustega mööbliesemeid sisaldavaid pakendeid (pokaali kujutisega märgistus pakendil).


Mööbli peale- ja mahalaadimisel ning paigalduskohta toimetamisel tuleb pakendeid tõsta ja kanda ettevaatlikult. Lubamatu on pakendi(te) kinnituslindist tõstmine, kantimine, lohistamine ja kukkumine.


Mööblit tuleb tõsta järgides noolte suunda pakendi hoiatusmärgistusel või eseme alumisest osast. Suuregabariidilisi ja raskeid esemeid tuleb tõsta mitmekesi.

 

 

MÖÖBLI PAIGALDAMINE

 

Lahtivõetult veetav mööbel pannakse kokku toote (toodete komplekti) juurde lisatud kokkupanekuskeemi või juhendi järgi.


Mööbli pakendi avamisel veenduda (enne eseme kokkupanekut) kõigi vajalike detailide olemasolus ja välises korrasolekus.


Mööblit ei tohi paigaldada niiske (õhu suhteline niiskus üle 60%) ja külma (temperatuur alla +10ºC) seina või küttekeha vahetusse lähedusse
Kui mööbli paigaldamisel põranda ebatasasuse tõttu uksed ja/või nende lukud ei sulgu korralikult, tuleb mööblieseme jala kõrgust reguleerida või selle võimaluse puudumisel asetada eseme soklinurga või jala alla sobiva paksusega kiil.


Kokkupandud mööbliesemete ümberpaigutamisel ruumis tuleb neid tõsta alumisest osast ja kanda soovitud kohale (väljaarvatud mööbliratastel esemed). Mööbel tuleb enne ümbertõstmist vabastada nendesse paigutatud esemetest.


 

MÖÖBLI KASUTAMINE

 

Mööblit tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele.


Mööblit hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline niiskus on 40-60%.


Mööbel peab olema kaitstud otseste päikesekiirte eest, kuna nende mõjul muutub toote värvus ja välimus: välispind võib ebaühtlaselt pleekuda, lakk- ja värvkate praguneda, peeglid tuhmuda.


Mööbliesemete riiuleid ja laekaid ei tohi üle koormata raskete esemetega, ustele ei ole lubatud kinnitada ega riputada lisakoormusi.
Vältimaks kappide uste hingede ja laegaste deformeerumist, tuleks mööbliesemete uksed ja laekad hoida suletuna.


Mööblile ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga.
Lakikihi lõplik kõvenemine toimub ~3 nädala vältel peale tootmist, enne selle aja möödumist ei ole lubatud tööpindu katta sünteetilistest materjalidest katetega (kirjutusalused jm).


Kui mööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid, ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

 

 

MÖÖBLI HOOLDAMINE

 

Mööblilt on soovitav tolmu pühkida:

  • lakitud, värvitud või naturaalnahaga kaetud pindadelt kuiva pehme riidest lapiga;
  • dekoratiivplastiku, melamiin- (laminaat-) kattega või kunstnahaga kaetud pindadelt niiske lapiga;
  • riidega kaetud pindadelt tolmuimeja või harjaga.
  • lakitud/värvitud puitpindade puhastamiseks kasutada leiges vees (millele on lisatud natukene nõudepesuvahendit) niisutatud pehmet lappi.

 

Peale puhastamist pind hoolikalt kuivatada.


Tugevalt määrdunud puitpindu võib puhastada alkoholivaba aknapesuvahendiga. Peale puhastamist pind hoolikalt kuivatada.


Mööbli puhastamiseks on keelatud kasutada atsetooni ja teisi tugevaid lahustavaid ning abrasiivseid lisandeid sisaldavaid segusid.


Müügilolevatest mööblipuhastusvahenditest ei ole soovitav kasutada looduslikke ja sünteetilisi vahasid ning silikoonõlisid sisaldavaid vahendeid. Nendega puhastamine muudab mööbli kasutamisel tekkinud pisivigade parandamise võimatuks.


Mööbli määrdunud pindu (välja arvatud pealistusriiet ja naturaalnahka), samuti klaase, peegleid ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga.


Riide ja naturaalnahaga kaetud mööbli puhastamiseks on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid või müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.

 

 

TOOTJA TAGATIS

 

Tootja tagab mööbli kvaliteedi vastavuse näidis(t)ele ja kehtivatele nõuetele, kui ostja järgib käesoleva juhendi soovitusi ja nõudeid.