Paigaldusjuhendid

   LINK  VIDEO

ANTRI

   

ATLANTIS

   
 CRATE    
 FE    
 FORUM    
 KAO    
 OK!    
 PIANO    
 PIANO EL / FORUM EL    
PIANO EL KASUTUSJUHEND  

MÄLUPOSITSIOONIDE SEADISTAMINE

ÄPIGA ÜHENDAMISE JUHEND

KÕRGUSE NÄIDU SEADISTAMINE *

LÜLITI MEELDETULETUSTE SEADISTAMINE *

KUNI NELJA MÄLUPOSITSIOONI SEADISTAMINE *

* vaid displeiga lülititel

 PIANO GRANDE    
 RIBA    
 SERIE