Toolide kasutamine ja hooldamine

TOOLIDE KASUTAMINE

 

Garantii kehtib tooli sihtotstarbelisel kasutamisel ja arvestusega, et tooli kasutatakse maksimaalselt 8 tundi ööpäevas.


Töötool tuleb enne kasutama asumist reguleerida vastavalt kasutaja kaalule ja ergonoomiale. Õige tooli reguleerimine tagab mugava ja dünaamilise istumise:

  • Kasuta istepadja kogu sügavust.
  • Reguleeri tooli kõrgus parajaks – põlved on puusadest veidi allpool ning põlvedel on loomulik istumisnurk.
  • Käetoed peavad olema kõrgusel, mis ei sunni nendele toetumisel õlgu kehitama.
  • Kiikemehhanismiga toolidel peab kiikepositsioon olema reguleeritud vastavalt kasutaja kaalule.

 

Tooli kinnitus- ja reguleerimiskruvid peavad olema tihedalt kinnitatud, lõtk kinnitusdetailides võib tekitada deformatsiooni. Tooli kinnitus- ja reguleerimiskruve peab regulaarsel pingutama, mitte harvem kui 1 kord aastas.


Tuleb vältida teravate ja muude vigastavate esemete lööki toolile, mis võivad kahjustada plast - ja polüuretaandetaile.

Vältimaks toolide deformeerumist, ei ole lubatud:

  • Toolile astuda või järsult peale hüpata.
  • Lasta teistel tooli reguleerida .
  • Liikuda tooliga vastu seinu, mööblit või muid objekte.
  • Tooli kangmehhanisme valesti tõmmata või painutada.

 

 

TOOLIDE HOOLDAMINE

 

Istemööbli väjanägemine ja vastupidavus sõltuvad selle hooldamise korrapärasusest ja kvaliteedist. Hooldamise sagedus sõltub igal konkreetsel juhul kasutamistingimustest.

 

Puhasta tooli katteriiet võimalikult tihti kasutades selleks tolmuimejat või pehmet harja.


Nahkpindade hooldamine toimub pehme lapiga, mis on mõeldud kasutamiseks nahksetel pindadel. Puhastusmaterjalid ja vahendid ei tohi sisaldada abrasiivseid komponente.


Kuivpesuks on soovitav kasutada müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.
Märgpesu vajadusel on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid.


Plastpindade puhastamiseks kasutada niisket lappi, enamike plekkide eemaldamiseks piisab puhta vee kasutamisest. Juhul kui veega puhastamine ei anna soovitud tulemust võib kasutada leiget vett ja PVC pindadele mõelud pesuainet mille pH ≤ 9,5.


Järgnevate ainete kasutamine on rangelt keelatud: atsetoon, metanool, kloriid jms.